ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

 

 

 

 

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Bunun için;

 

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.

 

 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.

 

 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
 • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerim iz ile paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye

çalışırız.

 

 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

 

 

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKAMIZ

 

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bunu sağlamak için;

 

 • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler
 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin
 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım

 

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

 

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

 

 • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip
 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer
 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerim iz, çalışanlarımız, ziyaretçilerim iz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşim im izi sürdürmeye çalışırız.
 • Enerji verimli uygun ürün ,ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
 • Enerji Yönetim Sistemim izi dokümanter etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi
 • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

 

KADIN HAKLARI VE CINSIYET

 EŞITLIĞI POLİTİKASI

 

 

 

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetim inde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

 

 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

 

Assos Barbarossa Hotel olarak tüm çalışanlarımız ile birlikte ana amacımız en iyi kalitede ürünü, en iyi ve doğru hizmet anlayışı ile birleştirerek misafirlerimize sunmak ve bu çerçevede memnuniyetlerini kazanmak ana hedefimizdir.

Bu ana hedef doğrultusunda

 

 • Daha az enerji ve su tüketimini sağlam ak adına, tüketim verilerim izi aylık takip edip,ekibimizi bu yönde

bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak

 • Otelimizin tüm alanlarında hijyen protokollerine uyup ve bunu ön planda tutmak
 • Gıda güvenliği sistemi uygulayarak,kaliteli ve güvenilir gıda sunmak
 • Çalışanlarımıza güvenli ve huzurlu bir ortam sağlayarak,yatırımcım ız ve paydaşlarım ızın beklenti ve gereksinimlerini karşılamak için en uygun maliyetle maksimum kaliteyi sunmak
 • Tedarik ağımızı her yıl daha fazla yerel üretici ile şekillendirmek
 • Sürdürülebilir Turizm için daha az enerji,su,atık üreten çevre dostu ürün ve hizmet satın alımı yapmak
 • Tüm çalışmalarımızda kültürel ve doğal mirasın korunmasını sağlam ak ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak
 • Kadınların şirket yönetim inde olmaları için destek vermek ve her çalışan için cinsiyet ayrımı yapmadan eşit şartlar

sunmak

 • Çocuk haklarına saygı duymak,çocuk istismarının önlenmesi ve korunmaya muhtaç çocuklara yardım konularında faaliyet gösteren tüm yasal kuruluşlarla iş birliği içinde olmak ve çalışanlarımızın da bu bilincinde olmasını sağlamak Assos Barbarossa Hotel olarak ana hedefimizdir

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKAMIZ

 

 

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

 

 • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiklerine/sertifikalarına sahip olmasına,
 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmam asına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen alternatifleri sunmalarına,
 • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,
 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,
 • Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerim ize Tedarikçilerim iz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

FAALİYETLERİMİZ

 

 

 • Yerel ekonomiyi ve yerel halkı desteklemek
 • Doğa dostu enerji kaynakları kullanmak
 • Doğaya en az zararlı kimyasallar kullanmak
 • Atık kontrolleri yaparak, atıkların değerlendirilmesini sağlamak
 • Sosyal Sorumluluk projeleri üretmek
 • Tarihi ve Kültürel zenginliklerim izin tanıtılması ve korunmasına destek vermek
 • Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz hakkında misafirlerim ize tedarikçilerim ize ve topluma bilgi vermek ve özendirmek
 • Doğal kaynakların korunması ve bilinçli tüketilmesini Sağlam aktır.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerim izde sizlerinde misafirlerim iz olarak bize destek olmanızı rica ederiz.

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET

DETAYLARIMIZ

 

Assos Barbarossa Hotel olarak sürdürülebilirliği önemsiyor ve eğitim süreçlerinden, hammadde tercihlerine kadar Operasyonumuzun her adımında çevreye duyarlı bir tutum sergiliyoruz.

Her yatırımımızın çevreye etkilerini değerlendirip, çeşitli raporlama süreçlerinden sonra, çevreye uyumluluğumuzu kontrol ediyoruz.

Tedarikçilerimizi sürdürülebilirliğe katkısı olanlar arasından seçiyor bu kritere uygun olmayanları tercih etmiyoruz. Yerel üretici taraması sonucunda istediğimiz kalitede olması şartı ile yerel üreticilerimizi tercih ediyoruz.

Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik sürecine uygun olan firmalardan satın alım yapmak öncelikli satın alma politikamızdır.

 

 

 

SU TÜKETİMİ

 

 

 

Doğada sınırlı kaynaklardan birisi ve hatta en önemlisi sudur.

 

Assos Barbarossa Hotel olarak su sarfiyatının en aza indirilmesi konusunda önlemler alırız. Çalışma arkadaşlarımızı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek adına eğitimlere tabi tutarız.Otel personel alanlarımızda bununla ilgili posterlerim iz vardır.

Odalarımızda tasarruf tedbirleri açısından banyoda su sarfiyatı ile ilgili uyarıcı görsellerim iz bulunmaktadır.

 

Bataryalarımız toplu kullanım alanlarında fotosellidir. Odalarımızda ise tüm duş başlıkları ve musluklarda perlatör (su ve hava karışımı) ile su akışının daha az tazyikli olmasını sağlarız. Misafirlerimiz memnuniyetlerinden ödün vermeden daha az su tüketmiş olurlar.

İşletmemizde atık sularımız su kirliliği yönetmeliğine uygun olarak ve denetimlerden periyodik olarak geçtikten sonra uygun olarak

deşarj edilmektedir

 

Bahçemiz ve peyzaj alanlarımızda çimen,çiçek ve ağaçlar için suyun buharlaşıp toprağı yetersiz beslemesine sebebiyet vermemek için

gündüz değil gece sulama yapariz.

 

Su tüketimimizi aylık kontrol eder kişi bası su tüketimini yıllık % 5 azaltmayı hedefleriz.

 

 

ENERJİ TÜKETİMİ

 

 

Odalarımızda Enerji otomatik kapanma sistemi kullanılmaktadır. Misafirimiz odada olmadığında elektrik kapanır ve enerji sarfiyatı olmaz Klimalarımız pencere açıldığında otomatik olarak kapanır ve devre dışı kalır.

Odalarımızda enerji tasarrufu olması adına uyarıcı yazılar bulunmaktadır.

 

Ortak alanlarda tuvaletlerde ve koridorlarda, toplantı salonu fuaye alanımızda sensorlu aydınlatmalar mevcut olup aydınlatma için enerji tüketimini sağlıklı bir haldedir.

Odalarımızda ve genel alanlarda en az ve çevreci enerji kullanımı için LED ampulleri tercih etmekteyiz ayrıca odalarımızda A sınıfı düşük tüketimi olan Led Tv ler ve minibar dolapları kullanmaktayız.

 

 

ATIK YÖNETİMİ

 

      

 

Otelimiz atıkları yasal mevzuatlara göre sınıflandırılır ve toplanır. Tüm atıklar geçici depolama bölümünde depolanmaktadır. Katı atıklar tüm otel içi ünitelerde üzerinde yazı ve şekil bulunan ayrıştırma ünitelerinde ayrıştırılır.Ünitelerdeki ayrıştırma arabaları yerlerinde sabit kalır.Ayrıştırılmış ve ağzı bağlı vaziyetteki çöp transfer arabası ile nakledilir.Tüm dönüştürülebilir atıklar aynı alan içerisinde toplanır.

Katı ve dönüştürülebilir atıklar belirli gün ve saatte otelim ize gelen anlaşmalı firmaya belge karşılığında teslim edilir.


Tehlikeli atıklar yönetmelik şartlarına uygun geçici depolama alanında özel bölümde depolanır. Atıkların depolandığı bölümde depolandıkları bidon üzerine muhteviyatları ile ilgili bilgiler yazılmaktadır. Tehlikeli atıklar otel dışına Tehlikeli atık taşıma lisansına sahip araçlar ile yapılır

Atık piller misafirin ve personelin en sık kullandığı bölümlere yerleştirilen özel olarak yapılmış atık pil kutularında toplanır.

 

Atık piller atık pil kutuları dolduğunda kargo ile pil kutularını otelim ize temin eden Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğine teslim edilir.

Otelimizdeki atık yağlar periyodik olarak atık taşıma lisanslı anlaşmalı firma tarafından özel vakumlu atık toplama aracı ile alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından özel atık yağ bertaraftı lisansına sahip firmalara teslim edilir.

 

 

ALINAN TEDBİRLER

 

 

 

 • 6 ayda bir Kalorifer Kazanı anlaşmalı firma tarafından kontrol edilir ve bakımı yapılır
 • Otelim izin araçlarının egzoz bakımları ve yağ kaçaklarının olup olmadığını otel şoförü tarafından kontrol edilmektedir.Riskli durumlarda otel aracımız trafiğe çıkarılmaz
 • Baca duman ölçümü, yağlı kanalların bakımı ve temizliği 6 ayda bir anlaşmalı olmuş akredite kurum tarafından yapılmaktadır. Baca gazı egzoz emisyon ölçümü 2 yıllık periyotlar halinde akredite bir firma tarafından yapılmaktadır.
 • Kimyasal kullanımında dozajlıma sistemi kullanmaktayız ve bu sayede doğaya daha az kimyasal karışması için maksimum çaba göstermekteyiz. 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

 

 

Assos Barbarossa Hotel olarak misafirlerimizin memnuniyeti kadar çalışanlarımızın memnuniyet düzeyinin yüksek olmasınıda amaçlıyoruz.

Bu sebeple başta çalışanlarımızın yasal hakları olmak üzere motivasyonları,psikolojileri ve çalışma ortamlarını her geçen gün iyileştirmek önceliğim izdir.

 

Assos Barbarossa Hotel olarak yerel topluma katkı sağlayabilmek ve bölgesel istihdamı artırabilmek adına otel ihtiyaçlarımızda Yerel istihdama öncelik veririz.